Ochrona konkurencji i konsumentów

Otwartość rynku w dobie dzisiejszych czasów jest zarówno bardzo inspirująca, jak i nieraz ryzykowna. Osiągnięcie natomiast celu gospodarczego może wiązać się z przekroczeniem granic uczciwości kupieckiej.Kancelaria oferuje pomoc prawną obejmującą analizę dokumentów Klienta zarówno wewnętrznych, jak i umów handlowych, w zakresie ich zgodności z prawem konkurencji. Reprezentujemy również Klientów w postępowaniach cywilnych i administracyjnych, dotyczących […]

Prawo nowych technologii

Rozwój techonologiczny towarzyszy nam każdego dnia i bez wątpienia stanowił będzie istotny element przyszłości. Z perspektywy przedsiębiorcy wdrożenie innowacyjnych rozwiązań może zbudować niebagatelną przewagę na rynku.Oferowane przez Kancelarię usługi dostosowujemy do potrzeb naszych Klientów, dążąc najpierw do zapoznania się ze specyfiką rozwiązań technologicznych i potrzebami Klienta, a następnie przygotowując proponowaną strategię postępowania. Świadczona pomoc prawna […]

Służebności

W obecnych czasach często zdarza się, że na terenie nieruchomości są usytuowane urządzenia przesyłowe, wykorzystywane do doprowadzania lub odprowadzania energii czy gazu. Nierzadko ich obecność wpływa niekorzystnie na nieruchomość, np. obniżając jej wartość rynkową.W ramach praktyki Kancelarii oferujemy doradztwo zarówno dla przedsiębiorstw przesyłowych, jak i dla właścicieli nieruchomości zajętych pod infrastrukturę przesyłową. Świadczona pomoc prawna […]

Restrukturyzacja zobowiązań

Rynek dóbr w XXI wieku czasach jest niezwykle kuszący, jednak źle dokonana inwestycja lub przekroczone możliwości kredytowe często prowadzą do problemów z wypłacalnością. Rozwiązanie ich nieraz wymaga zaprojektowania, a następnie wdrożenia odpowiedniej strategii działania.Oferta Kancelarii adresowana jest do osób fizycznych oraz do przedsiębiorstw, którzy potrzebują wsparcia w uporządkowaniu zobowiązań. Doradzamy na każdym etapie ich problemów […]

Sprawy odszkodowawcze

Mamy świadomość, że poczucie bezpieczeństwa jest niezwykle istotne. Po doznanej szkodzie lub krzywdzie, borykanie się dodatkowo z postępowaniem przed ubezpieczycielem albo procesem przeciwko sprawcy szkody z całą pewnością nie ułatwia przebiegu rekonwalescencji.Zespół Kancelarii ma wieloletnie doświadczenie w procesach likwidacji szkód osobowych, jak również szkód w mieniu. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz […]

Ochrona danych osobowych

Prowadzenie przedsiębiorstwa, niezależnie od skali działalności gospodarczej, jest nierozerwalnie związane ze zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych. To natomiast wymaga przestrzegania szeregu reguł prawnych, dostosowania się do ich wymagań i wykonania obowiązków przez nie nałożonych.Naszym Klientom oferujemy kompleksową pomoc prawną w procesie przetwarzania danych osobowych, w szczególności poprzez przygotowanie i wdrożenie niezbędnych, prawem przewidzianych środków ochrony. […]

Własność intelektualna

Efekty pracy twórczej są otoczone szczególną ochroną, a coraz większa świadomość społeczna w zakresie ochrony prawnoautorskiej powoduje, że często pojawiają się roszczenia o naruszenie praw twórcy, wymagające interwencji prawnej.Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz podmiotów działających w tzw. branży kreatywnej, dla których prawo własności intelektualnej stanowi istotny element prowadzenia biznesu. Zespół Kancelarii specjalizuje się w […]

Spory sądowe

Postępowanie przed sądem zazwyczaj jest stresujące, niezależnie od tego czy występujemy jako podmiot inicjujący postępowanie, czy proces toczy się przeciwko nam. Sprawy sądowe są wymagające również pod względem znajomości przepisów prawa i zachowania odpowiednich procedur czy terminów.W ramach świadczonych usług prawnych pomagamy Klientom zarówno na przedpolu procesu sądowego, doradzając w toku negocjacji i przygotowując strategię […]

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne dotyczy wielu dziedzin związanych z życiem codziennym, zarówno spraw drobnych, jak i tych o większym ciężarze gatunkowym. Procedowanie natomiast przed organami administracji publicznej nieraz wymaga specjalistycznej wiedzy i wielokrotnych konsultacji urzędowych.Zespół Kancelarii może pochwalić się doświadczeniem w reprezentowaniu uczestników postępowań administracyjnych tak na etapie procedowania przed organami administracji publicznej, jak i dalej, w […]

Sprawy dotyczące nieruchomości

Rynek nieruchomości nieustannie się rozwija, a duże inwestycje wymagają starannego przygotowania. Nie tylko jednak obszar inwestycyjny, ale również pozostawanie we władaniu nieruchomości, często obliguje do uregulowania jej sytuacji prawnej.Oferujemy pomoc prawną w rozwiązywaniu bieżących, codziennych problemów z nieruchomościami, jak również problemów nietypowych. Służymy wsparciem poprzez opiniowanie zagadnień dotyczących stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie i konsultowanie projektów […]