Służebności

W obecnych czasach często zdarza się, że na terenie nieruchomości są usytuowane urządzenia przesyłowe, wykorzystywane do doprowadzania lub odprowadzania energii czy gazu. Nierzadko ich obecność wpływa niekorzystnie na nieruchomość, np. obniżając jej wartość rynkową.
W ramach praktyki Kancelarii oferujemy doradztwo zarówno dla przedsiębiorstw przesyłowych, jak i dla właścicieli nieruchomości zajętych pod infrastrukturę przesyłową. Świadczona pomoc prawna obejmuje czynności związane z uregulowaniem sytuacji prawnej istniejących już urządzeń przesyłowych, a także wsparcie w procesie realizacji nowych inwestycji przesyłowych. Reprezentujemy naszych Klientów na przedpolu procesu sądowego (w czasie negocjacji i opiniowania zagadnień prawnych) oraz w toku dalszej drogi, na etapie postępowania sądowego.

Formularz kontaktowy

Szukasz wsparcia w rozwiązaniu problemu prawnego lub obsłudze prawnej Twojego biznesu?
Wyślij zapytanie, skontaktujemy się z Tobą.

zobacz więcej

Inne usługi

Ochrona konkurencji i konsumentów

Otwartość rynku w dobie dzisiejszych czasów jest zarówno bardzo inspirująca, jak i nieraz ryzykowna. Osiągnięcie natomiast celu gospodarczego może wiązać się z przekroczeniem granic uczciwości

Prawo nowych technologii

Rozwój techonologiczny towarzyszy nam każdego dnia i bez wątpienia stanowił będzie istotny element przyszłości. Z perspektywy przedsiębiorcy wdrożenie innowacyjnych rozwiązań może zbudować niebagatelną przewagę na

Restrukturyzacja zobowiązań

Rynek dóbr w XXI wieku czasach jest niezwykle kuszący, jednak źle dokonana inwestycja lub przekroczone możliwości kredytowe często prowadzą do problemów z wypłacalnością. Rozwiązanie ich