Ochrona konkurencji i konsumentów

Otwartość rynku w dobie dzisiejszych czasów jest zarówno bardzo inspirująca, jak i nieraz ryzykowna. Osiągnięcie natomiast celu gospodarczego może wiązać się z przekroczeniem granic uczciwości kupieckiej.
Kancelaria oferuje pomoc prawną obejmującą analizę dokumentów Klienta zarówno wewnętrznych, jak i umów handlowych, w zakresie ich zgodności z prawem konkurencji. Reprezentujemy również Klientów w postępowaniach cywilnych i administracyjnych, dotyczących naruszeń zasad prawidłowej konkurencji, a także konsumentów w sprawach związanych z ochroną ich interesów.

Formularz kontaktowy

Szukasz wsparcia w rozwiązaniu problemu prawnego lub obsłudze prawnej Twojego biznesu?
Wyślij zapytanie, skontaktujemy się z Tobą.

zobacz więcej

Inne usługi

Prawo nowych technologii

Rozwój techonologiczny towarzyszy nam każdego dnia i bez wątpienia stanowił będzie istotny element przyszłości. Z perspektywy przedsiębiorcy wdrożenie innowacyjnych rozwiązań może zbudować niebagatelną przewagę na

Służebności

W obecnych czasach często zdarza się, że na terenie nieruchomości są usytuowane urządzenia przesyłowe, wykorzystywane do doprowadzania lub odprowadzania energii czy gazu. Nierzadko ich obecność

Restrukturyzacja zobowiązań

Rynek dóbr w XXI wieku czasach jest niezwykle kuszący, jednak źle dokonana inwestycja lub przekroczone możliwości kredytowe często prowadzą do problemów z wypłacalnością. Rozwiązanie ich