Sprawy dotyczące nieruchomości

Rynek nieruchomości nieustannie się rozwija, a duże inwestycje wymagają starannego przygotowania. Nie tylko jednak obszar inwestycyjny, ale również pozostawanie we władaniu nieruchomości, często obliguje do uregulowania jej sytuacji prawnej.
Oferujemy pomoc prawną w rozwiązywaniu bieżących, codziennych problemów z nieruchomościami, jak również problemów nietypowych. Służymy wsparciem poprzez opiniowanie zagadnień dotyczących stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie i konsultowanie projektów umów, których przedmiotem jest nieruchomość, a także doradzanie właścicielom i potencjalnym nabywcom nieruchomości w procesach inwestycyjnych. Doświadczenie zespołu Kancelarii obejmuje też reprezentację w procesach sądowych i postępowaniach przed organami administracji publicznej.

Formularz kontaktowy

Szukasz wsparcia w rozwiązaniu problemu prawnego lub obsłudze prawnej Twojego biznesu?
Wyślij zapytanie, skontaktujemy się z Tobą.

zobacz więcej

Inne usługi

Ochrona konkurencji i konsumentów

Otwartość rynku w dobie dzisiejszych czasów jest zarówno bardzo inspirująca, jak i nieraz ryzykowna. Osiągnięcie natomiast celu gospodarczego może wiązać się z przekroczeniem granic uczciwości

Prawo nowych technologii

Rozwój techonologiczny towarzyszy nam każdego dnia i bez wątpienia stanowił będzie istotny element przyszłości. Z perspektywy przedsiębiorcy wdrożenie innowacyjnych rozwiązań może zbudować niebagatelną przewagę na

Służebności

W obecnych czasach często zdarza się, że na terenie nieruchomości są usytuowane urządzenia przesyłowe, wykorzystywane do doprowadzania lub odprowadzania energii czy gazu. Nierzadko ich obecność