Sprawy rodzinne

Sprawy dotyczące relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi mają wyjątkowy charakter. Oprócz stron postępowania, w tego rodzaju sporach występuje również trzeci podmiot – dziecko, którego dobro zawsze jest kluczowe.Prawnicy Kancelarii mogą poszczycić się ogromnym doświadczeniem w postępowaniach dotyczących władzy rodzicielskiej, wykonywania kontaktów z dziećmi czy też dochodzenia roszczeń alimentacyjnych. Realizujemy także sprawy o charakterze międzynarodowym, zwłaszcza […]

Sprawy o błędy medyczne

Proces leczenia, w tym zwłaszcza zabiegi medyczne, jest niewątpliwie procesem wymagającym ogromnej wiedzy i dużego zaangażowania czasowego. Jednakże nierzeadko jest to również proces obarczony dużym ryzykiem.Kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów medycznych, dbając o jak najlepsze zabezpieczenie interesów jednostki leczniczej. Reprezentujemy również przedstawicieli personelu medycznego w sprawach dotyczących błędów lekarskich, a także prowadzimy procesy związane z […]

Sprawy windykacyjne

Zachowanie płynności finansowej pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa. Nieregulowanie należności przez kontrahentów powoduje z kolei zachwianie równowagi prowadzonej działalności gospodarczej czy finansów domowych.Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu Klientów podczas postępowań egzekucyjnych, dążąc do pełnego zaspokojenia ich wierzytelności. Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują całą procedurę odzyskiwania należności, od złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, przez wszczęcie egzekucji […]

Sprawy spadkowe

Śmierć osoby bliskiej jest trudnym momentem dla każdego człowieka. Borykanie się dodatkowo z koniecznością uregulowania sytuacji prawnej majątku pozostawionego przez osobę zmarłą nie pomaga w radzeniu sobie ze stratą.Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w toku procesu spadkowego. Prowadzimy postępowania przed sądem o stwierdzenie nabycia spadku czy zachowek, a także wyjaśniamy Klientom możliwości uzyskania notarialnego poświadczenia dziedziczenia. […]

Sprawy podatkowe

Nie ulega wątpliwości, że sprawy podatkowe są tym rodzajem spraw, który przysparza nam wiele problemów. Postępowania przed organami skarbowymi wymagają dużej skrupulatności i znajomości przepisów prawnych.W ramach pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię oferujemy przede wszystkim reprezentowanie podatnika w postępowaniach podatkowych. Nasza specjalizacja obejmuje również rozwiązywanie problemów wynikających z powstania zaległości podatkowej, w tym w szczególności […]

Sprawy wieczystoksięgowe

Wpisy w księdze wieczystej objęte są domniemaniem prawdziwości. Stąd też zgodność księgi wieczystej z rzeczywistym stanem nieruchomości jest niezwykle istotna.Kancelaria specjalizuje sie w prowadzeniu spraw wieczystoksięgowych. Zadbamy, aby treść księgi wieczystej była zgodna z rzeczystym stanem prawnym. Pomożemy ujawnić aktualnego właściciela nieruchomości, wyodrębnić lokale powstałe w wyniku zniesienia współwłasności, sprostować oznaczenie nieruchomości, odłączyć bądź przyłączyć […]

Obsługa spółek

Prowadzenie własnego biznesu nie jest proste i wiąże się z koniecznością nie tylko troski o właściwe wykonywanie czynności zawodowych, ale również ze stawianiem czoła problemom z kontrahentami oraz czynnościom urzędowym.Zespół Kancelarii prowadzi obsługę przedsiębiorców w zakresie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem w obrocie gospodarczym. Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, […]

Umowy gospodarcze

Funkcjonowanie w obrocie gospodarczym, czy to w ramach prowadzonej działalności, czy też dokonując niezawodowych czynności lub transakcji, nierzadko obarczone jest dużym ryzykiem, zwłaszcza finansowym. Odpowiednie uregulowanie stosunku prawnego wymaga wiedzy z różnych dziedzin prawa.Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie konstruowania i opiniowania umów, dbając o zabezpieczenie interesu Klienta i sygnalizując potencjalne ryzyka związane z podpisaniem […]

Sprawy rozwodowe i podział majątku

Zakończenie relacji zazwyczaj jest sytuacją angażującą emocjonalnie, w związku z czym rzadko pozostaje przestrzeń na rozważania prawne. Tymczasem uporządkowanie spraw, przy wsparciu profesjonalnego pełnomocnika, pomaga w zachowaniu równowagi.Oferta Kancelarii obejmuje pomoc prawną w toku wszelkich czynności składających się na proces rozwiązania małżeństwa. Pomagamy naszym Klientom zarówno w czasie negocjacji, jak i w dochodzeniu roszczeń przed […]

Sprawy karne i karne skarbowe

Świadczenie pomocy w sprawach dotyczących popełnienia czynu wymaga szczególnego zaangażowania i delikatności. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw, zdobyte przez zespół Kancelarii, pozwala nam zrozumieć ich specyfikę i dostosować zakres, i charakter podejmowanych działań.Kancelaria oferuje obsługę osób fizycznych i prawnych w postępowaniach karnych zarówno w toku śledztwa lub dochodzenia, jak i przed sądem. Kancelaria […]