Sprawy wieczystoksięgowe

Wpisy w księdze wieczystej objęte są domniemaniem prawdziwości. Stąd też zgodność księgi wieczystej z rzeczywistym stanem nieruchomości jest niezwykle istotna.
Kancelaria specjalizuje sie w prowadzeniu spraw wieczystoksięgowych. Zadbamy, aby treść księgi wieczystej była zgodna z rzeczystym stanem prawnym. Pomożemy ujawnić aktualnego właściciela nieruchomości, wyodrębnić lokale powstałe w wyniku zniesienia współwłasności, sprostować oznaczenie nieruchomości, odłączyć bądź przyłączyć działkę, wykreślić egzekucję czy też hipotekę. W zakresie naszych kompetencji leżą nadto wszelkiego rodzaju ograniczone prawa rzeczowe i związane z nimi wpisy do ksiegi wieczystej. 

Formularz kontaktowy

Szukasz wsparcia w rozwiązaniu problemu prawnego lub obsłudze prawnej Twojego biznesu?
Wyślij zapytanie, skontaktujemy się z Tobą.

zobacz więcej

Inne usługi

Ochrona konkurencji i konsumentów

Otwartość rynku w dobie dzisiejszych czasów jest zarówno bardzo inspirująca, jak i nieraz ryzykowna. Osiągnięcie natomiast celu gospodarczego może wiązać się z przekroczeniem granic uczciwości

Prawo nowych technologii

Rozwój techonologiczny towarzyszy nam każdego dnia i bez wątpienia stanowił będzie istotny element przyszłości. Z perspektywy przedsiębiorcy wdrożenie innowacyjnych rozwiązań może zbudować niebagatelną przewagę na

Służebności

W obecnych czasach często zdarza się, że na terenie nieruchomości są usytuowane urządzenia przesyłowe, wykorzystywane do doprowadzania lub odprowadzania energii czy gazu. Nierzadko ich obecność